Badcock S E Major 6th Durham Light InfantryUK Photo Archive: B &emdash; Badcock S E Major 6th DLI The Sphere 8th Jan 1916

Source : The Sphere 8th Jan 1916