Corbett C H Major 18th HussarsCorbett C H Major 18th Hussars

UK Photo Archive: C &emdash; Corbett C H Major 18th Hussars The Sphere 26th Jun 1915

Source : The Sphere 26th Jun 1915


=